سفر زخم

سفر ( به کسر سین و سکون ف ) به معنی سرگذشت است!! درد بعضی زخم ها تا ابد می سوزاند!!

 

آهسته
اعتراف می کنم
در گوش باد
آغشته ی عطر توام ..

کمی آن طرف تر
گوش به آواز دور دریا
بی که بشنوی
هزار ستاره ی روشن
به خواب من می ریزی ..

در کشف تمام رویاها
به ماه می گویی
عریان تر بتاب!

نگاه می کنی
چگونه
به آب می زنم
می نویسم
بر آخرین گوش ماهی،
خودم ..
تو ..
دریا ..
و پرت می کنم میان خواب کویر؛

می خندی ..
در خواب دست هایم
سفر می کنی ...


۱۳٩۱/۱۱/٤ | ٦:٢۳ ‎ب.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

www . night Skin . ir