سفر زخم

سفر ( به کسر سین و سکون ف ) به معنی سرگذشت است!! درد بعضی زخم ها تا ابد می سوزاند!!

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/۳۱ | ٥:۱٥ ‎ق.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/٢٧ | ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/٢٥ | ٥:٥٢ ‎ب.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/٢۳ | ۳:٤۳ ‎ق.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/٢٠ | ٧:۳۸ ‎ب.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/۱٧ | ۸:٤۱ ‎ب.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/۱٧ | ٥:٤٤ ‎ب.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/۱٥ | ۱:۳٧ ‎ق.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/۱۳ | ٤:۱۱ ‎ب.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/۱۱ | ٩:۳٥ ‎ق.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/٩ | ۱:٢٤ ‎ق.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/٦ | ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

۱۳٩۱/٤/۳ | ٩:٢٠ ‎ب.ظ | مهتاب رفیعی | نظرات () |

www . night Skin . ir